عکس و متن های عاشقانه غمگین 96

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


هر آرزویی خواه به زبان آمده و خواه نهفته در دل یک دعاست. 


و چه بسیار، همه ما از برآورده شدن ناگهانی آرزویی حیرت کرده ایم!


جز تردید و هراس، هیچ چیز نمیتواند میان انسان و بزرگترین آرمانها یا مرادهای دلش فاصله ایجاد کند.


به محض اینکه آدمی بتواند بی هیچ دلهره ای آرزو کند، هر آرزویی بی درنگ برآورده خواهد شد.


نت پروژه بانک پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها